Ogromna ilość kierunków studiów w Krakowie

Kraków to niezwykle piękne miejsce. Znajduje się tutaj wiele uczelni, w tym pierwszy polski uniwersytet, który powstał w 1364 roku i został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Chodzi tutaj oczywiście o Uniwersytet Jagielloński (dawna Akademia Krakowska). Oprócz tej uczelni, w Krakowie działa wiele innych. Przyszli studenci mają do wyboru ogromną ilość kierunków studiów w Krakowie, np. informatyka, informatyka społeczna, zarządzanie oświatą i organizacjami, bioinformatyka, biogospodarka, ceramika, chemia, aktorstwo, kosmetologia, sztuka ogrodowa, judaistyka, filologie, historia sztuki i inne.Opinie­ouczel­niach.pl
Mar­celińska 69/10
60-354 Po­znań
tel. 602 377 057

17 wpis

22 wpis

21 wpis

19 wpis

2 wpisy

4 wpisy