Szkolenia przeciwpożarowe

Celem kursu PPOŻ jest przygotowanie pracownika do szybkiej reakcji w przypadku zagrożenia pożarowego. W skład takiego szkolenia wchodzi przekazanie niezbędnej wiedzy, która dotyczy zasad bezpieczeństwa oraz najważniejszych reguł w postępowaniu w przypadku pożaru, a także wszelkie informacje na temat instalacji budynków, obiektów i terenów. Pod adresem http://szczecin-bhp.pl/szkolenia-ppoz widnieją wszelkie informacje na temat szkoleń PPOŻ przeprowadzanych przez PUH SKROK, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb konkretnego pracodawcy oraz firmy.


PUH SKROK

 Szczecin
tel. 515 391 095

20 wpis

22 wpis

21 wpis

18 wpis

3 wpisy

4 wpisy