www.amc.net.pl/oferta,budownictwo-hydrotechniczne,65.html

Niewiele jest firm, które oferują tak szeroki zakres swoich usług, że możliwe jest wykonanie nawet robót związanych z ochroną przed wodą.

Dlatego firma AMC znana jest ze swoich unikatowych rozwiązań, które zawsze sprawdzają się na wielu różnych polach. Budownictwo hydrotechniczne, które oferuje, może sprawić, że w miejscach, które zagrożone są powodzią, będzie o wiele bezpieczniej, a zagrożenie, które powoduje podnoszący się poziom wód, zostanie zniwelowane do minimum, co sprawi, że mieszkańcom nie grozi niebezpieczeństwo powodzi.


Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC"
Mników 389
32-084 Morawica
tel. 12 656 70 88

17 wpis

22 wpis

21 wpis

19 wpis

2 wpisy

4 wpisy